(איזיריידר טיולים בע"מ ח.פ – 516907995)

תצהיר לנוהג באיזיריידר – נא לקרוא בעיון!

 • בפעילות משתתפים מגיל 16 ומעלה בלבד ובהצגת תעודת זהות.
 • ידוע לי שבמקרה של הזדהות כוזבת יחוס עליי קנס כספי ולא אכוסה מבחינת הביטוח וכל האחריות תחול עליי!

 • הפעילות בשטח עם הריידרים הינה על פי הוראות המדריך בלבד.
 • בסמכות המדריך ולפי שיקול דעתו, להפסיק את הטיול ו/או להורות למשתתפים ו/או למי מהם לחדול מכל פעילות. משתתף אשר פעילותו הופסקה לעיל, לא יהיה להחזר כספי כלשהו.
 • במהלך הפעילות תקפים כל חוקי התעבורה בשעת הנהיגה.
 • חובה להשתתף בתדריך ולקבל הדרכה בטרם הפעילות, בחתימה זו אני מצהיר שאני בקיא לנהוג בריידר לפני היציאה לטיול.
 • אין להתקרב לריידרים ו/או לגעת בהם, אלא על פי הוראות המדריך.
 • חובה לחבוש קסדה טרם העלייה על הריידר שלכם ובמהלך הפעילות.
 • הנסיעה על גבי הריידרים הינה בעקבות מדריך ועל פי הוראתו בלבד!
 • אסורה עקיפת ריידרים ופתיחת רווחים במהלך הפעילות. כל שינוי בסדר הריידרים שנקבע מראש אסור בהחלט ויגרור תגובה חמורה מהמדריך.
 • אסורה הירידה ממסלול הפעילות ומשבילים מסומנים.
 • חובה לשמור מרחק של 3 מטר לפחות בין ריידר לריידר במהלך הפעילות.
 • חובה לאחוז בכידון בשתי ידיים במשך כל זמן הנהיגה.
 • השימוש בטלפון בזמן הפעילות אסור בהחלט!
 • חובה לשמור על נקיון המסלול, ואין להשליך פסולת כלשהי במהלך הפעילות.
 • בנהיגה בריידר ההשתתפות בפעילות באחריותו המלאה של המשתתף.
 • הנהלת "איזיריידר טיולים והפקות" שומרת על זכותה לנקוט באמצעים כנגד משתתף אשר יפר את הוראות המדריך.
 • הפעילות אסורה על חולי לב, נשים בהריון ובעלי כל חולי הפוגע בשיקול הדעת וביכולת הנהיגה, בחתימה זו אני מצהיר בזה כי לא נתגלו אצלי, לפי מיטב ידיעתי, מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה ומצב בריאותי הנוכחי כשיר לנהיגה.

ואינני צורך אלכוהול מעבר לכמות המותרת על פי דין.

 1. אין לרדת מהכלי בזמן תנועה.
 2. הנני מתחייב למלא אחר תנאי הרשיון ו/או הביטוח החלים על נסיעה ו/או נהיגה ברכב שטח איזיריידר.
 3. ידוע לי שלכלי יש ביטוח נזקי גוף בלבד, ובמקרה של כל פגיעה או נזק, מתחייב אני לשלם את נלוא הנזק שיגרם, לרבות צד ג ועלות התיקון.
 4. הנני מאשר לפרסם תמונות שאופיע בהם במהלך הטיול.

EZ rider Tours and Productions LTD. 516907995

Declaration for the practice of EZ-rider – Please read carefully!

 • To participate the activity, one must be at the age of 16 and over – conditioned in showing Identity Card. 
 • I accept that in case of false identification I will be fined and will not be covered in terms of insurance. In this case, all liability applies to me. 
 • The activity in the field with the raiders is according to the instructions of the guide only. 
 • The guide has the authority to stop the activity for any of the participants according to his discretion. A participant whose activity has been discontinued will not have any refund.  
 • During the activity, all traffic laws apply while driving. 
 • The briefing and guidance before driving are mandatory in order to participate. In this signature I declare that I am proficient in driving the raider before going to the activity. 
 • Do not approach and / or touch the raiders without and instruction from the guide. 
 • Wearing a helmet is mandatory – before boarding the raider and during the activity. 
 • The ride is following the guide and according to his instructions only.  
 • Bypassing and open spaces between raiders during the activity is forbidden. Any changes in the raiders order are strictly forbidden and will result in a severe reaction from the guide 
 • Descending from the activity route and marked tail is forbidden. 
 • It is mandatory to keep a least 3 meters between each raider during the ride. 
 • It is mandatory to hold the handlebars with both hands during the ride. 
 • Using phone during the activity is strictly forbidden. 
 • The track must be kept clean – throwing waste during the activity is forbidden. 
 • While driving the raider, full responsibility applies on the participant only. 
 • "EZ Raider Travel Tours and Productions" management reserves the right to act against a participant who violates the instructions of the guide.   
 • The activity is prohibited for: Heart patients, pregnant women, and people with an illness that may cause lack of judgment and driving ability. In this signature I declare that I do not know of any limitations in the nervous system, bones, vision, or hearing. I declare that currently my health condition is suitable for driving.  
 • I declare that I do not consume alcohol beyond the amount permitted by the law.  
 1. Do not descend the raider while in motion.2. I undertake to comply with the terms of the license and / or the insurance that apply to driving and / or driving an EZraider SUV3. I am aware that the EZraider has only bodily injury insurance, and in the event of any injury or damage I undertake to pay for the damage caused including a third party and the cost of the repair.4. I approve to publish photos of me during the activity.

למילוי הסכמה שלחו את הפרטים בטופס
To fill in the consent, send the details in the form